Op de homepage heb ik uitgelegd dat alles wat we in de wereld zien al gebeurd is en een resultaat is van processen die in diepere, ijlere lagen plaatsgevonden hebben. Maar wat zijn dat dan voor lagen?

In de Vedische filosofie spreekt men van drie lagen of werelden:

  1. De fysieke wereld
  2. De subtiele wereld
  3. De causale wereld
Van binnen naar buiten

Schepping -of manifestatie- van een fenomeen verloopt van binnen naar buiten. Het proces begint in de causale laag, de laag der oorzaken. Hier ligt de wortel van het fenomeen. Daarna komt de subtiele laag, waarin de blauwdruk voor het fenomeen ligt. Tenslotte verschijnt het fenomeen in de wereld, dat is de fysieke laag.

Hier een voorbeeld: Kijk naar een stoel. In de causale laag is er het idee dat er een behoefte is aan iets waarop je enigszins comfortabel kunt zitten. De subtiele wereld behelst de voorloper van de uiteindelijke vorm: het ontwerp. In de fysieke wereld is de stoel gemaakt. Hij is vast geworden en je kunt er écht op zitten.

Zo kun je naar alle fenomenen in de schepping kijken. Groot of klein, eenvoudig of oneindig complex, ze verlopen allemaal volgens dit principe. Het is essentieel om dat te begrijpen.

Jouw gedrag

Want dit geldt ook voor jouw gedrag. Jouw gedrag heeft ook een fysieke kant: dat wat je in de wereld zet. De subtiele laag in jouw gedrag bestaat uit de gebeurtenissen die de aanleiding waren voor jouw gedrag. De causale laag heeft te maken met jouw overtuigingenstelsel en de emotionele beelden daaronder. Die maakten dat iets wat in de buitenwereld gebeurde een trigger voor jou was.

Daarom is het niet voldoende om je gedrag alleen in de fysieke laag te bekijken. Je kunt op basis van wilskracht  proberen je anders te gedragen in de wereld. Maar zolang in de subtiele wereld de triggers blijven bestaan en in de causale wereld de oorzaken is dat een levenslang gevecht. Pas als je in de causale wereld de oorzaken wegneemt kun je je gedrag duurzaam veranderen. Sterker nog, wilskracht is dan niet meer nodig omdat de verandering van binnenuit komt.

Integraal gezond

Als je naar jouw lagen kijkt kun je een soortgelijke indeling kiezen. We spreken dan van de fysieke laag, de mentale laag en de spirituele laag. En mens is integraal gezond als hij gezond is in al deze lagen.

Wat je moet doen om fysiek gezond te zijn weet je meestal wel, hoewel je dat dan niet altijd doet. In de mentale laag zijn de meeste mensen niet zo gezond. We nemen massaal teveel en niet passende mentale prikkels (kennis, informatie, gedachten) tot ons. De stress die we daardoor ervaren maakt ons gejaagd en hyperactief. Of juist traag en structureel moe. Onze gedachten raken vertroebeld en kunnen niet meer goed zien wat we nodig hebben.

Door de overbelasting in de mentale laag hebben we te weinig energie om in de spirituele laag te investeren. Door de drukte van ons dagelijks bestaan doen we te weinig om ons hart en onze ziel te voeden. Daardoor raken we het contact met onszelf kwijt en ervaren we leegte en zinloosheid. Dit gevoel kunnen we dempen met vermaak, genot of nog harder werken. Maar ook dat zijn weer mentale prikkels. En bovendien hebben we er steeds meer van nodig om het beoogde effect te bereiken. Daarom is dit een heilloze weg, die tot overspannenheid, burn-out of zelfs depressie kan leiden.

Dagelijks investeren

Als we integraal gezond willen worden moeten we dagelijks investeren. We moeten genoeg dingen doen die ons lichaam gezond maken, onze geest voldoende heldere rust gunnen en ons hart en onze ziel voeden. Hoe we dat kunnen doen, daar gaat deze website over.

Hulp nodig? Bel of mail gerust!