Een harmonieus mens in een harmonieuze wereld

Zo binnen, zo buiten, zeggen de wijzen in vele spirituele tradities. De conflicten in de wereld zijn een spiegel van de innerlijke conflicten in de mens. Als de mens zijn innerlijke conflicten oplost verdwijnt de noodzaak om in de buitenwereld conflicten te creëren. Met andere woorden: kent de mens vrede en balans, dan kent de wereld vrede en balans. Met de dingen die ik doe wil ik bijdragen aan meer vrede en balans in de mens, en dús in de wereld.

Zelfkennis als weg naar harmonie

Voor de mens is er een tweesporig pad naar harmonie. Het eerste spoor van dat pad is dat de mens zichzelf leert kennen. Je kunt jezelf gericht onderzoeken zodat je ontdekt welke (niet-)handelingen schadelijk of weldadig zijn voor je systeem op fysiek, mentaal en spiritueel niveau. Als je dit weet kun je weldadige handelingen uitvoeren en schadelijke handelingen vermijden. Zo creëer je meer harmonie in je systeem en leer je jezelf op een diep niveau waarderen. je wordt dan minder afhankelijk van waardering uit de buitenwereld. Dat schept de ruimte om een leven te leiden wat bij je past.

Het leven leiden wat bij je past is het tweede spoor. Jij bent uniek en hebt een unieke bestemming. Die bestemming houdt verband met je unieke talenten, je aard en de plaats en tijd waarin je geboren bent. Voor velen is die bestemming verborgen onder een dikke laag conditioneringen en kernovertuigingen. Echter, zo nu en dan komt er een glimp van die unieke bestemming aan de oppervlakte. Door het onderzoeken van de conditioneringen en kernovertuigingen leer je er als het ware ‘doorheen’ kijken. Zo krijg je meer zicht krijgt in jouw unieke bestemming. Daarna kun je stappen zetten naar een authentiek leven. Het werk wat ik doe is bedoeld om je te helpen inzicht te krijgen in de blokkades die je beletten je bestemming te leven, die bestemming te ontdekken en die te leven.

Ontprikkelen als middel

Bovenstaande kernovertuigingen en de ver- en afleidingen die tot ons komen uit de buitenwereld hebben geleid tot patronen waarin we teveel prikkels tot ons nemen. Dat zijn vaak ook nog prikkels van het schadelijke soort. Dit trekt niet alleen een wissel op onze gezondheid, maar onttrekt het beeld van onze unieke bestemming steeds meer aan ons gezichtsveld. Velen doen dus maar wat, waarbij de vraag of dat wat ze doen past bij wie ze zijn naar de achtergrond verdwenen is.

Als je wil weten wie je werkelijk bent en wil doen wat bij je past moet je eerst rust brengen in je systeem. Ontprikkelen dus, en dat ontprikkelen rust op drie pijlers: Prikkelreductie, prikkelselectie en het gezonder omgaan met prikkels. Verfijning in deze drie domeinen helpt je op weg naar een harmonieuzer leven.

Prikkels van binnenuit: Spirituele psychologie en Life Coaching

Als je het pad van ontprikkelen volgt zul je merken dat dat niet zo gemakkelijk gaat. Je boekt tijdelijke successen die veel energie kosten en na verloop van tijd val je weer terug in je oude patronen: je lijkt geen meter opgeschoten te zijn.

Dit komt omdat de meeste prikkels die we ervaren van binnenuit komen. Binnen in ons woedt namelijk een grootse strijd. Aan de ene kant vechten de egokrachten (onze oppervlakkige verlangens, overlevingsinstincten en dingen die we denken te moeten). Tegenover deze krachten staan de spirituele krachten (dat wat we ten diepste willen en wie we op ons mooist zijn). Deze bakkeleien constant met elkaar en deze (koude) oorlog is het grootste energielek dat we hebben. Het heeft tot gevolg dat we een leven leiden dat in het kader staat van ‘hoe het hoort’ dingen die we denken te moeten.

Zelfonderzoek

Als je dat energielek wil oplossen dan is zelfonderzoek de aangewezen methode. Laag voor laag daal je in je onmetelijk rijke en mooie innerlijke wereld af. Je ontdekt daar de overtuigingen die geleid hebben tot de patronen waar je nu in vast lijkt te zitten. Je leert de emotionele beelden kennen die achter deze overtuigingen schuil gaan en waar nodig vindt heling plaats. Als de emotionele beelden helemaal gezien zijn, hun verhaal hebben kunnen vertellen en jij daar met oprechte aandacht naar geluisterd hebt, kunnen ze tot rust komen. Dan is een stukje van het energielek opgelost en kun je  de voor jou weldadige handelingen  structureel uitvoeren. Zo komt er meer vrede en balans in je systeem en kun je je energie mooier leren gebruiken.

Jij bent de autoriteit

Je hebt al veel dingen geleerd en vele goed bedoelde adviezen gekregen. Maar uiteindelijk is er slechts één de baas in je innerlijke wereld en dat ben jij. Jij bent degene die zowel het probleem als de oplossing in je draagt. Het werk dat ik doe is dan ook niet bedoeld om jou te vertellen hoe het met je gaat. Ook niet om te zeggen wat je moet doen. Dat wat ik doe is bedoeld om je contact te laten maken met de kennis die al in je zit, maar bedekt is door van alles en nog wat. De ervaring leert dat het meeste werk zit in het ontdekken wat precies de kwestie is. Als de kwestie helemaal helder is volgt de te volgen gedragslijn vaak vanzelf. The solution is to find the problem.

Het bovenstaande betekent dat wat je in een sessie of groep ook ervaart, wat je ook uit, het is geldig. Op dat moment is het waar voor jou. Gedrag, meningen, emoties en gevoelens zijn niet dom of slecht, tenzij je dat zelf vindt. Ze maken wie je op dat moment bent, en daar zul je het dan mee moeten doen. Kun je dat accepteren dan is dat mooi. Kost dat moeite dan kunnen we kijken naar de achtergronden achter die moeite. Hoe dan ook, jij bent de autoriteit en jij weet wat voor jou waar is. En jij bepaalt hoe ver of diep je wil gaan. In veiligheid.

De hele jij

En alles wat er in je leeft is gelijkwaardig. Er zijn wellicht dingen die mooier of lelijker lijken dan andere. Misschien zou je sommige eigenschappen liever niet hebben, of sommige wonden geheeld willen zien. Maar weet je, ook je ‘lelijke’ dingen en je wonden hebben een boodschap. Als je met interesse naar ze luistert bljken ze zelfs opvallend wijs te zijn! Daarom help ik je om naar je zele zelf te luisteren. Omdat je werkelijk alles van jezelf kunt leren. Als je jezelf maar volledig aanvaardt.

Een schakel in een lange ketting
Het leven is een reis naar bewustwording. Alle dingen die we doen helpen ons met deze reis. Wellicht heb je al vele workshops, cursussen en cachingstrajecten gevolgd. Wellicht hebben sommige aanbieders daarbij hun cursus, workshop of therapie aangeboden als een wondermiddel. In zes weken verlicht, in drie dagen geheeld, je kent het wel.
Niets is meer dan een schakel in de  lange ketting van dingen die je al gedaan hebt. En dat geldt voor het aanbod op De Drie Werelden ook. Ik zal proberen een zo mooi mogelijke schakel te zijn in jouw ketting. Ik buig in respect voor alles wat je al gedaan hebt om bewuster te worden.