Ik ben mijn lichaam, in al zijn genialiteit
met zijn energiepatroon, zijn gebreken en potentie, zijn schoonheid en vitaliteit.
met zijn genietingen en ontberingen
zijn mateloosheid en verlangen naar de Middenweg.
In geboorte, groei, bloei, verval en sterven.
Ik ben zijn voortdurende verandering en het voorspiegelen van vastheid.
Ik ben zijn wijsheid in het aangeven van grenzen en het aangeven van de juiste lijn

Dit lichaam ben ik.
En ik ben de Stille Waarnemer,
en Brahman: Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid

Ik ben mijn rollen en de activiteiten die daarbij horen,
Ik ben de overtuiging waarmee ik die rollen speel en tegelijk de twijfel die ik vermijd
Ik ben de schijn van hun noodzaak en hun noodzaak zelf.
Ik ben mijn gehechtheid aan die rollen, het zelfbeeld wat ik eraan ontleen en de bevrijding daarvan
Ik ben de preoccupatie met mijn rollen en de leegte die achterblijft bij hun verdwijnen
Ik ben hun tijdelijke karakter en de vastheid die ik daarin zoek

Deze rollen ben ik.
En ik ben de Stille Waarnemer,
en Brahman: Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid

Ik ben mijn geest
Ik ben de beneveling en de helderheid
Ik ben de patronen, mijn inzicht daarin en de vrije wil
Ik ben mijn overtuigingen, gedachten, gevoelens en emoties
Ik ben mijn oordelen en de acceptatie, mijn pijnlichaam en het helen, de balans en onbalans
Ik ben het werk dat gedaan moest worden om erachter te komen dat het niet nodig was
Ik ben de hang naar het gevecht, de futiliteit van de strijd en het gebed dat rest.
Ik ben de resonantie van identificatie en de irritatie van de trigger
Ik ben de drang tot verbetering en de vreugde van verfijning.

Deze geest ben ik.
En ik ben de Stille Waarnemer,
Brahman: waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid

Ik ben mijn onderscheidingsvermogen en de illusie van het juiste gebruik
Ik ben mijn waarheid die zich voordoet als De Waarheid
Ik ben de blindheid voor mijn eigen blinde vlek.
Ik ben de logica en haar gebrek aan fantasie
Ik ben de overschatting van mijn inschatting en het indalen van die overschatting
Ik ben het polijsten van de eeuwige spiegel en het stof dat steeds terugkeert
Ik ben de zoeker, het zoeken en het gezochte dat nooit verborgen was
Ik ben de zuiverheid van de redenering en de tijdelijkheid van de conclusie
Ik ben de helderheid van de intuïtie en de betovering van haar ongerichtheid.

Ik ben mijn onderscheidingsvermogen.
En ik ben de Stille Waarnemer,
Brahman: Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid

Ik ben het geluk en het ophouden daarvan zodra ik dit verklaar
Ik ben de behoefte aan bescherming van dat geluk en het lijden onder die behoefte
Ik ben het streven naar stabiliteit en het bewustzijn van vergankelijkheid.
Ik ben de verbinding met de Schepping en de Ivoren Toren
Ik ben het diepte vertrouwen en de vergeten twijfel
Ik ben de ervaring van Eenheid en het vastklampen aan dualiteit.

Dit geluk ben ik.
En ik ben de Stille Waarnemer,
Brahman: Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid

Ik ben de Voorbestemming en de vrijheid me er niet aan te houden.
Ik ben de Vereniger van wat nooit gescheiden was.
Ik ben de Kennis die verdwijnt in de Leegte.
Ik ben het Gemeenschappelijke in alle verlangens
Ik ben de Reis en het wazige beeld van de bestemming.
Ik ben de kracht van de Koning en de twijfel der Rechtvaardigheid
Ik ben de sleutel van de Poort die niet bestaat.
Ik ben de streling van de Almachtige en de extase van de derwisj.
Ik ben het instrument van de schepping en het protest van de doener.
Ik ben het illusoire verschil tussen het goddelijke en het demonische, de valkuil  van spiritualiteit.

Dit alles ben ik en ben ik niet, in harmonie en verwarring, ingebed in Brahman
Niets is beter of echter dan iets anders, de tegenstelling als synthese.
Ik ben de schoonheid in het lijden en de bedrieglijkheid van het geluk.

En ik ben de Stille Waarnemer,
Brahman: Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid